dilluns, 6 de juny de 2011

Assemblea General de Socis

Benvolguts/udes sòcies i socis,

Us convoquem a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 10 de juny a les 22h a Can Tagore amb el següent ordre del dia:

1- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2- Memòria d'activitats del 2010
3- Estat de comptes de 2010 i pressupost pel 2011
4- Renovació de càrrecs (tresorer, vicepresidenta i vocal)
5- Precs i preguntes.