dimarts, 16 d’abril de 2013

“Capitalisme i ètica, els crims de la indústria de la salut i la resistència popular”

DIJOUS 30 DE MAIG

Conferència sobre:

“Capitalisme i ètica, els crims de la indústria de la salut i la resistència popular” 

A càrrec de la metgessa, teòloga i monja        
benedictina catalana Teresa Forcades

Lloc:  Casal de Fals  (C/ Escoles s/n - Fals)
Hora: 9 del vespre

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Fals
Col•labora: Associació Cultural Recreativa de Fals

Per a cobrir despeses d’organització es cobrarà la voluntat.

 


 


dimecres, 13 de juny de 2012

Assemblea General de Socis

En data 08 de juny de 2012 es va fer l'Assemblea General de Socis.

Adjuntem la memòria d'activitats de l'any 2011.

 
INTRODUCCIÓ

Benvolgudes/benvolguts sòcies i socis,

Any rere any us convidem a participar a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns i Veïnes de Fals on us donem comptes de les accions dutes a terme durant l’any anterior, en aquest cas el 2011.

És el nostre interès que la reunió sigui el màxim  participativa i que tots els assistents a la mateixa amb una actitud positiva facin aportacions, propostes i suggeriments per a millorar les condicions i els serveis del nostre poble.

Som conscients de la situació de crisi en la que està immersa la societat i que afecta a tots els estaments de l’administració, però nosaltres, com a entitat representativa que som dintre del municipi, farem arribar les nostres necessitats com a poble a l’Ajuntament i ara que s’està pendent de les convocatòries del PUOSC es un bon moment .

En aquest document presentem un breu resum de les activitats dutes a terme durant l’any passat. Treballem en la línia que marquen els principis fundacionals de la nostra Associació i, com sabeu, també ens interessem per la recuperació del nostre patrimoni.

Des de l’any 2010 s’estan fent accions, en aquest sentit, conjuntes amb l’Ajuntament, l’ACR de Fals i el Consell Pastoral per arranjar l’Església de St. Vicens de les Torres de Fals amb la finalitat de garantir  un ús de mínims  del seu  interior. L’any passat vàrem prendre part activa en les negociacions municipals, condicionament de l’interior i diferents actes que es van organitzar en aquest indret amb la finalitat de recollir diners per la restauració de la capella antiga.

Som conscients de que moltes d’aquestes activitats no haguessin estat possibles sense la participació activa dels nostres socis i de la col·laboració  de la resta d’entitats del nostre poble.

Moltes gràcies a tots plegats.

SERVEIS
Endesa
S’han fet gestions diverses a l’oficina d’Endesa de St. Joan de Vilatorrada sobre l’aplicació del 18% d’IVA en factures anteriors a l’entrada en vigor d’aquest augment.

El 29 d’abril es fa una queixa formal al Síndic de Greuges sobre els cobraments irregulars als abonats, que respon dient-nos que han fet accions amb Endesa per tal que esmenin els errors. S’envia còpia de la resposta als socis el dia 30/07/2011.

A petició d’un soci, es fa una comissió de seguiment per aquest tema, que només es reuneix una vegada, perquè sembla que amb l’acció del Síndic ja s’han fet les correccions més importants.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages
Continua el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages, pels serveis de podologia, fisioteràpia i logopèdia a preus més econòmics pels veïns de Fals.


PATRIMONI HISTÒRIC I NATURAL
Fonts.
El mes de juny es fa una neteja del camí que va a la font de la Teula

Església de Sant Vicenç de Fals
El 5 de març es fa una reunió entre AV, ACR i Consell Pastoral per tal de planificar accions per aconseguir la restauració de l’Església.

Conjuntament amb l’ACR, i el Consell Pastoral, l’AV participa en l’organització de les activitats que s’organitzen a l’entorn de l‘Església de Sant Vicenç de Fals.

També s’organitza una jornada per fer neteja i endreça de l’Església el dia 27 de març.


POLÍGON INDUSTRIAL PLA DEL FORN/PLA DE MIRALLES
El 29/11/2011 el Tribunal Superior de Justícia  de Catalunya emet sentència favorable a l’AVV de Fals respecte al Polígon de Rajadell, anul·lant l’aprovació definitiva del Pla parcial del Forn/Pla de Miralles per part de la Generalitat. L’Ajuntament de Rajadell va presentar al·legacions.

Per altra banda l’Ajuntament de Rajadell va fer l’aprovació inicial del POUM, i veient que no modificava els aspectes afectats per la sentència, diversos veïns van decidir presentar al·legacions. No es va fer en nom de l’AVV de Fals  perquè no hi havia temps per reunir-los i acordar-ho.


CONFERÈNCIES-XERRADES
·         Conferència de Francesc Torralba el 13 de maig amb el tema, “Crisi econòmica, crisi de valors i estat del benestar”, amb una alta assistència de públic.
·         Debat dels candidats a l’Alcaldia de Fonollosa el 14 de maig. Participen CIU i ERC. Els altres dos partits (PP i PSC) després d’haver confirmat la seva participació i d’haver-ne fet difusió, decideixen no participar-hi.
·         Conferència Ramon Alcoberro el 28 d’octubre amb el tema “Decreixement: “L’atzucac del creixement i la necessitat de repensar el nostre món” el dia 30/07/2011orxessestat del benestar"epensar el nostre ma assiston dient-nos que ci amb una bona assistència de públic.


REUNIONS DE LA JUNTA, ASSEMBLEES i ALTRES
Assemblees.
S'ha fet l'assemblea general ordinària el dia 10 de juny de 2011 amb l'assistència de 19 socis (29'23%).

Reunions de la junta directiva.
Cada mes es fa una reunió de la Junta Directiva, i durant el 2011 s’han fet 10 reunions de junta, habitualment es fan el primer divendres o dissabte de cada mes a Can Tagore.


ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ ALS PLENS MUNICIPALS
Tal i com s’ha anat fent des de l’inici de l’Associació, diferents membres de la Junta procuren assistir als Plens de l’Ajuntament per fer un seguiment dels temes que s'hi tracten


REUNIONS AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS
Reunions Ajuntament
Durant el 2011 s'ha fet una reunió amb el consistori el dia 24/03/2011

Temes tractats:
·         Església de Sant Vicenç, reunió conjunta amb el Consell Pastoral, l’ACR i l’AV per demanar a l’Ajuntament que iniciï de nou gestions per obtenir diners per la restauració de l’església, així com per garantir temes de seguretat de l’edifici, juntament amb iniciatives populars que aniran duent a terme les dues entitats.
·         Endesa: problemàtica en la facturació als abonats, arrel d’aquesta petició l’AV fa una carta al Síndic de Greuges.
·         Debat eleccions municipals. S’explica la voluntat de l’AV d’organitzar el debat de les eleccions municipals amb un representant de cada partit, i confirmen la participació de CIU.
·         Camí de Collbaix. S’informa del mal estat del tram de camí asfaltat i es demana que es faci alguna actuació en els trams més deteriorats.
·         Planejament: L’Ajuntament informa del compliment del calendari previst en la redacció del POUM .
·         Noves bústies. L’Ajuntament informa del nou sistema de bústies que s’instal·larà al municipi, que facilitarà la tasca al carter.


Reunió ERC
El 7/5/11, a petició dels membres d’ERC, es fa una reunió en la que el partit explica quines són les seves prioritats pel municipi i que pensen dur a terme si governen a l’Ajuntament. L’AV els expressa la seva preocupació per aspectes com: la situació de deixadesa de l’Església de Sant Vicenç de Fals, l’arranjament i manteniment dels camins rurals, la situació actual del pla estratègic, la neteja dels boscos, etc.


ALTRES
·         L'AV participa com a entitat a la festa de l'Esperança conjuntament amb l'ACR i el Consell Pastoral, en la qual es fa un homenatge al Sr. Francesc Villegas.

·         El mes de juny s’envia un correu als socis informant-los de l’exposició pública del POUM i la necessitat de consultar-lo i presentar al·legacions si cal.

·         Es demana a l’Ajuntament que posi una placa a la Plaça de l’Agermanament amb el seu nom .

·         Col·laborem en l’Homenatge al president Lluís Companys en el 71è aniversari de la seva mort, el dia 15 d’octubre. Activitat organitzada per l’Ajuntament de Fonollosa.

·         Participació en l’organització de la II Marxa de Torxes per la Independència


MOVIMENT DE SOCIS
43 famílies
66 socis.


COSES FETES EL 2012


  •   S’ha fet una reunió per informar de la situació actual del contenciós del Polígon
  •   Visita Fals de França dels dies 12 i 13 de maig
  •    Reunió Ajuntament de Fonollosa el 8/03/12
  •   Gestions enllumenat públic
  •   Pista poliesportiva
  •   Fonollosa per la Independència
  •   Seguiment POUM
  •   Seguiment Església de St. Vicençdimarts, 11 d’octubre de 2011

Conferència "Decreixement: l’atzucac del creixement i la necessitat de repensar el nostre món"

L’Associació de Veïns i Veïnes de Fals us convida a la conferència

Decreixement: l’atzucac del creixement i la necessitat de repensar el nostre món

Que tindrà lloc el divendres dia 28 d’octubre de 2011 a les 8h del vespre al Casal de Fals a càrrec de

Ramon Alcoberro - Pals, Baix Empordà, 1957

Podeu llegir els seus articles relacionats amb el tema al següent enllaç:

http://www.alcoberro.info/planes/decreixement.html

BREU CURRÍCULUM

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Filosofia), Universitat de Barcelona, 1980
Premi Extraordinari Fi de Carrera, Universitat de Barcelona, 1981
Professor al batxillerat de les escoles IPSE / Fundació Vicenç Salvat (1980) i Clot / jesuïtes (1983)
Diplomat en Teologia, Institut de Teologia de Barcelona, 1995
Professor associat d'Ètica a la Universitat de Girona, des del curs 1996-1997
Consultor a la Universitat Oberta de Catalunya, des del curs 2001- 2002
Coordinador del grup d'Ètica empresarial a l'Institut de Tecnoètica (Fundació Epson Ibèrica), Barcelona, 2001
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, 2001
Coordinador de la Secció de filosofia (2005) i Membre electe de la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès, 2007
Antic pres polític antifranquista, 1975.
Autor de més d’una vintena de llibres de filosofia i assaig.

dijous, 28 de juliol de 2011

Reclamació incidències de facturació per part d'Endesa

Adjuntem còpia de la carta rebuda del Síndic de Greuges de Catalunya, com a resposta de les nostres reclamacions per les reiterades incidències en la facturació per part d'Endesa a veïns del nostre poble.
Veure en versió "PDF"

dilluns, 6 de juny de 2011

Assemblea General de Socis

Benvolguts/udes sòcies i socis,

Us convoquem a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 10 de juny a les 22h a Can Tagore amb el següent ordre del dia:

1- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2- Memòria d'activitats del 2010
3- Estat de comptes de 2010 i pressupost pel 2011
4- Renovació de càrrecs (tresorer, vicepresidenta i vocal)
5- Precs i preguntes.

diumenge, 15 de maig de 2011

Èxit de convocatòria !


Els membres de la junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals volem agrair a tots els assistents que han fet possible que els actes organitzats aquest cap de setmana hagin estat un èxit.


Divendres dia 13, amb la presència de més de un centenar de persones, es va dur a terme la conferència:
Crisi econòmica, crisi de valors i estat del benestar a càrrec de Francesc Torralba, filòsof i teòleg.Dissabte dia 14, van assistir més de 150 veïns del municipi per escoltar les propostes dels candidats a l'alcaldia en les properes eleccions municipals del dia 22 de maig.Moltes gràcies a tots per la vostre assistència !!!

diumenge, 1 de maig de 2011

Debat dels candidats a l'alcaldia de l'ajuntament de Fonollosa

L'Associació de Veïns i Veïnes de Fals us convida alDebat dels candidats a l'alcaldia de l'ajuntament de Fonollosa

Eleccions municipals 2011

que tindrà lloc el dissabte dia 14 de maig
a les 7 de la tarda
al Casal de Fals


El debat serà moderat pel periodista Joan Piqué i hi participaran els caps de llista de les candidatures de
CIU, ERC, PSC i PP


Els assistents al debat podran fer preguntes als candidats

Us animem a participar-hi

Conferència Crisi econòmica, crisi de valors i estat del benestar

Ens plau convidar-vos a la conferència


Crisi econòmica, crisi de valors i estat del benestar
Divendres, 13 de maig de 2011
a les 8 del vespre al Casal de Fals

A càrrec de Francesc Torralba, filòsof i teòleg

Francesc Torralba va néixer a Barcelona el 15 de maig de l967. Va estudiar filosofia en la Universitat de Barcelona i teologia en la Facultat de Teologia de Catalunya. Va acabar la llicenciatura en filosofia en 1990 i va rebre el Premi Extraordinari de Llicenciatura al millor expedient acadèmic. Posteriorment va ampliar estudis a la Universitat de Copenhaguen on va estudiar llengua danesa per fer la seva tesi sobre el pensador Soeren Kierkegaard, que va defensar el 1992 i gràcies a la qual va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat a la millor tesi de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. També va realitzar la llicenciatura en Teologia (1993) sobre la cristologia de Kierkegaard i va defensar la tesi doctoral en teologia sobre el pensament antropològic del teòleg catòlic Hans Urs Von Balthasar (1997).

Al llarg de la seva trajectòria professional ha rebut diferents premis d’assaig en llengua catalana i ha publicat més de cinquanta llibres de filosofia sobre temes molt variats. Publica en diverses revistes especialitzades i també és molt present en els mitjans de comunicació social a Catalunya. Durant la seva vida acadèmica ha rebut diferents beques i ajuts del Ministeri d’Educació i d’Assumptes Exteriors per realitzar estudis i projectes d’investigació.

En l’actualitat és Professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i imparteix cursos i seminaris en moltes altres universitats d’Espanya i de Sud Amèrica. Ensenya Història de la Filosofia contemporània i Antropologia filosòfica i alterna la seva activitat docent amb l’ofici d’escriure. Imparteix conferències per tot el país i participa en congressos de caràcter nacional, europeu i internacional. Forma part de diversos comitès d’ètica. Actualment és director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull, http://ethos.url.edu/pages/Inici.html, i Director del Ramon Llull Journal of applied Ethics. El seu pensament s’orienta cap a l’antropologia filosòfica i l’ètica. Emmarcat dins del personalisme contemporani, planteja en la seva obra una anàlisi de les qüestions centrals de l’existència humana (el sofriment, el silenci, la mort, Déu, el sentit, la llibertat) des d’una perspectiva filosòfica que tracta d’integrar la riquesa de l’herència judeocristiana i els corrents filosòfics moderns i contemporanis.

És vicepresident de la Societat Hispànica d’Amics de Soeren Kierkegaard (SHAK)

dimarts, 30 de novembre de 2010

Reclamació a Endesa

Degut a les irregularitats amb la facturació dels consums d'electricitat per part d'Endesa, adjuntem carta informativa que enviarem properament als socis:


Benvolguts,
Benvolgudes,

Com ja sabeu, des de fa uns mesos ENDESA està cometent un seguit d'irregularitats amb la facturació dels consums d'electricitat als seus clients.

Per una banda, el mes de juliol va facturar consums anteriors a aquesta data aplicant l'IVA del 18%, un 2% més del que hauria d'haver fet. Aquesta diferència d'IVA es pot denunciar i tenen l'obligació de tornar-lo.

Per altra banda les factures no arriben de forma puntual, si no que ariiben acumulades i sovint amb lectures amb consum 0, de manera que de cop arriba el consum acumulat de diversos mesos. Això també s'ha de denunciar.

Ens hem posat en contacte amb l'Oficina Comarcal d'Atenció al Consumindor, i ens han informat que la denúncia l'ha de fer el client d'ENDESA, és a dir que, nosaltres com a Associació no la podem fer.

És per això que us expliquem com ho heu de fer per tramitar la denúncia:

Com que Endesa no té un lloc per rebre reclamacions l'única manera de fer-ho és fent la reclamació per internet directament a consum, al següent enllaç

http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html

o bé, anant a l'Oficina Comarcal d'Atenció al Consumidor a la Muralla de Sant Domènec 08240 MANRESA Tel: 936 930 350. Us recomanem que abans d'anar-hi demaneu hora.

Us agrairem que ens informeu dels resultats de les vostres gestions així com d'altres incidències que puguin sorgir.

Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu al respecte.

Atentament,

La Junta

dissabte, 16 d’octubre de 2010

Les fonts dels nostre poble - Fals -

Avui dissabte dia 16 d'octubre hem fet la presentació de les "Fitxes de les fonts de Fals" a Can Tagore.
Tot seguit podeu veure un resum de les fitxes editades.

L'arxivador amb les fitxes de les fonts i el mapa de localització ja està disponible per a tots els socis de l'AVVF de forma gratuïta i per als no socis que estiguin interessats, el poden adquirir al preu de 10 €.

Per demanar-les us podeu adreçar a través del correu electrònic avfals@gmail.com o als telèfons de l'AVVF.

dimecres, 6 d’octubre de 2010

Les fonts dels nostre poble - Fals -

Us convidem a la presentació de les "Fitxes de les fonts de Fals" que tindrà lloc el dia 16 d'octubre a les 7 de la tarda a Can Tagore. Ens acompanyarà l'historiador Albert Fàbrega que parlarà sobre "La conservació del patrimoni cultural: les fonts de Fals".

Acabat l'acte hi haurà un pica pica per tots els assistents.

Es lliurarà un exemplar de la publicació als socis, i els no socis la podran adquirir el mateix dia de la presentació.

dimarts, 8 de juny de 2010

Assemblea General Ordinària del 2010

El proper dia 11 de juny de 2010, a les 22 h. a Can Tagore tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària del 2010.
L'ordre del dia i la memòria del 2009 es farà arribar oportunament a tots els socis.
Us hi esperem.

diumenge, 14 de març de 2010

Nevada a Fals 08 de març de 2.010


Per a despedir aquest llarg i intens hivern, la natura ens ha deixat una tardana nevada en el nostre poble.
Tot i els inconvenients que pot provocar la neu en zones on no estem del tot preparats, sempre ens deixa amb unes boniques imatges per el record.

Aquí podeu veure unes quantes d'aquestes imatges.

Si disposes de imatge de la neu en el nostre poble i vols que els publiquem aquí, en el nostre blog, ens les pots enviar a l'adreça de correu de l'Associació, avfals@gmail.com i us les publicarem.

Restauració del conjunt de tina, barraca i un dipòsit de vinya de la Gabriela de Dalt


Benvolgudes,
Benvolguts,

Tal com us anunciavem el passat mes de desembre, des de l'Associació volem seguir promovent la restauració i manteniment de construccions en pedra seca, tasca que vem iniciar a finals del 2008 amb la restauració del Pou de Gel del Rector.

Així doncs, després de fer una crida als propietaris de barraques de vinya, i tenint en compte la resposta que hi ha hagut, hem pensat continuar aquesta tasca amb la restauració d'un conjunt molt interessant format per una tina, una barraca i un dipòsit de vinya de la Gabriela de Dalt.

Per tant, totes aquelles persones que vulgueu col·laborar en les tasques de restauració ens trobarem el diumenge dia 21 de març a les 09:00h del matí davant de Can Tagore.

Caldrà portar eines per desbrossar, guants i ganes de passar-s'ho bé.

Podeu veure les fotografies d'aquest conjunt que volem restaurar en el següent enllaç.


Atentament,

La Junta

Incidències Endesa

Benvolgudes i benvolguts veïns,

El passat mes de desembre, veient que Endesa no cobrava els rebuts de la llum des del mes de juliol, la Junta va fer una carta a Endesa demanant explicacions i, en tot cas, demanat que el cobrament dels endarreriments es fes de forma fraccionada.

En no rebre cap resposta, el mes de gener ens varem reunir amb representants de l'Ajuntament, i ens van comunicar que Endesa s'havia compromès a cobrar els rebuts endarrerits en tres períodes, no tot de cop, i que el motiu del retard era una manca d’entesa entre els diferents departaments en que s’ha estructurat la nova entitat elèctrica.

Per altra banda, per gestions que hem fet des de la Junta, us aconsellem que reviseu si les vostres dades que costen als rebuts o al contracte són correctes. Si no són correctes o teniu dubtes, no utilitzeu el telèfon que indiquen, perquè és molt difícil que et responguin. Cal que aneu directament a la comercialitzadora CLOP que està a l'Avda. Verge de Montserrat núm. 38 de Sant Joan de Vilatorrada.

Si teniu algun problema o voleu fer algun suggeriment al respecte, no dubteu a fer-nos-ho saber.

Atentament,


La Junta

diumenge, 28 de febrer de 2010

Localització

En la nostre voluntat d'anar adaptar-nos a les noves tecnologies, aquí us deixem un enllaç amb la nostre ubicació en el mapa:

Ver mapa más grande

dilluns, 8 de febrer de 2010

Fonollosa Decideix

Fonollosa Decideix és una plataforma cívica, de caire independent, formada amb l'únic objectiu de convocar una Consulta Popular sobre la independència de Catalunya al nostre municipi el dia 25 d'abril de 2010.

La Plataforma sorgeix de la reunió mantinguda el 14 de novembre de 2009 al Casal de Fals, on es va convocar lliurement a tota la població del municipi i, especialment, a les associacions i entitats de Camps, Canet de Fals, Fals i Fonollosa, com a elements imprescindibles que sou, de la vida social i cultural del nostre municipi.

dissabte, 21 de novembre de 2009

Documentació

Per tenir la possibilitat de consultar tota la documentació de l'AVVF, hem creat uns links permanents en la secció d'enllaços d'aquest bloc. Ho podeu trobar a la part dreta de la pantalla, a la part baixa.

Tot i així, tot seguit la podeu comprovar aquí mateix:

Estatuts de l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals


Conclusions del debat sobre l'urbanisme a Fals organitzat per l'AVVF


Memòria d'activitats del 5è aniversari 2002-2007

Memòria 2006

Memòria 2007


Memòria 2008


Anirem ampliant la informació amb els enllaços corresponents.

La Junta

divendres, 9 d’octubre de 2009

Ja és una realitat


El dissabte dia 3 d’octubre, en el sopar corresponent als actes de celebració de la 14 Festa de la Verema d’Artés, ens van fer entrega del segon premi acreditatiu corresponent al


VI CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE “BARRAQUES DE VINYA” I ALTRES CONSTRUCCIONS EN PEDRA SECA


El reconeixement va ser recollit pel nostre president en Joaquim Busom davant la presencia de més de 400 assistents.

Una vegada més, el nostre sincer agraïment a tothom que ha fet possible aquest projecte.

Només indicar-vos que ja tenim un nou projecte previst que, properament us informarem i que, emprenem amb molta il•lusió renovada.

La junta de Associació de Veïns i Veïnes de Fals

dijous, 1 d’octubre de 2009

El premi al treball en equip

Tenim una gran notícia !

Una vegada finalitzades les tasques de restauració del Pou de Glaç de les "Feixes del Rector" ens vam decidir i ens vam presentar al

“VI CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE “BARRAQUES DE VINYA” I ALTRES CONSTRUCCIONS EN PEDRA SECA”

organitzat pel Consell Regulador de la D.O. Pla de Bages qui ha considerat que la feina feta al Pou de Glaç de les "Feixes del Rector" era mereixedora del segon premi.
L'entrega de premis es farà el dissabte dia 3 d'octubre en el decurs dels actes de la 14 Festa de la Verema d'Artés.
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Fals volem agrair, una vegada més, a tots els veïns de Fals i del municipi que, amb la seva dedicació i la seva col•laboració desinteressada, han fet possible aquesta restauració i al Consell Regulador de la D.O. Pla de Bages per aquest reconeixement.

Us recordem que si entreu en aquesta pàgina, podreu veure un reportatge complert de tot el procés de restauració.

Associació de Veïns i Veïnes de Fals
La Junta