dimecres, 13 de juny de 2012

Assemblea General de Socis

En data 08 de juny de 2012 es va fer l'Assemblea General de Socis.

Adjuntem la memòria d'activitats de l'any 2011.

 
INTRODUCCIÓ

Benvolgudes/benvolguts sòcies i socis,

Any rere any us convidem a participar a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns i Veïnes de Fals on us donem comptes de les accions dutes a terme durant l’any anterior, en aquest cas el 2011.

És el nostre interès que la reunió sigui el màxim  participativa i que tots els assistents a la mateixa amb una actitud positiva facin aportacions, propostes i suggeriments per a millorar les condicions i els serveis del nostre poble.

Som conscients de la situació de crisi en la que està immersa la societat i que afecta a tots els estaments de l’administració, però nosaltres, com a entitat representativa que som dintre del municipi, farem arribar les nostres necessitats com a poble a l’Ajuntament i ara que s’està pendent de les convocatòries del PUOSC es un bon moment .

En aquest document presentem un breu resum de les activitats dutes a terme durant l’any passat. Treballem en la línia que marquen els principis fundacionals de la nostra Associació i, com sabeu, també ens interessem per la recuperació del nostre patrimoni.

Des de l’any 2010 s’estan fent accions, en aquest sentit, conjuntes amb l’Ajuntament, l’ACR de Fals i el Consell Pastoral per arranjar l’Església de St. Vicens de les Torres de Fals amb la finalitat de garantir  un ús de mínims  del seu  interior. L’any passat vàrem prendre part activa en les negociacions municipals, condicionament de l’interior i diferents actes que es van organitzar en aquest indret amb la finalitat de recollir diners per la restauració de la capella antiga.

Som conscients de que moltes d’aquestes activitats no haguessin estat possibles sense la participació activa dels nostres socis i de la col·laboració  de la resta d’entitats del nostre poble.

Moltes gràcies a tots plegats.

SERVEIS
Endesa
S’han fet gestions diverses a l’oficina d’Endesa de St. Joan de Vilatorrada sobre l’aplicació del 18% d’IVA en factures anteriors a l’entrada en vigor d’aquest augment.

El 29 d’abril es fa una queixa formal al Síndic de Greuges sobre els cobraments irregulars als abonats, que respon dient-nos que han fet accions amb Endesa per tal que esmenin els errors. S’envia còpia de la resposta als socis el dia 30/07/2011.

A petició d’un soci, es fa una comissió de seguiment per aquest tema, que només es reuneix una vegada, perquè sembla que amb l’acció del Síndic ja s’han fet les correccions més importants.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages
Continua el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages, pels serveis de podologia, fisioteràpia i logopèdia a preus més econòmics pels veïns de Fals.


PATRIMONI HISTÒRIC I NATURAL
Fonts.
El mes de juny es fa una neteja del camí que va a la font de la Teula

Església de Sant Vicenç de Fals
El 5 de març es fa una reunió entre AV, ACR i Consell Pastoral per tal de planificar accions per aconseguir la restauració de l’Església.

Conjuntament amb l’ACR, i el Consell Pastoral, l’AV participa en l’organització de les activitats que s’organitzen a l’entorn de l‘Església de Sant Vicenç de Fals.

També s’organitza una jornada per fer neteja i endreça de l’Església el dia 27 de març.


POLÍGON INDUSTRIAL PLA DEL FORN/PLA DE MIRALLES
El 29/11/2011 el Tribunal Superior de Justícia  de Catalunya emet sentència favorable a l’AVV de Fals respecte al Polígon de Rajadell, anul·lant l’aprovació definitiva del Pla parcial del Forn/Pla de Miralles per part de la Generalitat. L’Ajuntament de Rajadell va presentar al·legacions.

Per altra banda l’Ajuntament de Rajadell va fer l’aprovació inicial del POUM, i veient que no modificava els aspectes afectats per la sentència, diversos veïns van decidir presentar al·legacions. No es va fer en nom de l’AVV de Fals  perquè no hi havia temps per reunir-los i acordar-ho.


CONFERÈNCIES-XERRADES
·         Conferència de Francesc Torralba el 13 de maig amb el tema, “Crisi econòmica, crisi de valors i estat del benestar”, amb una alta assistència de públic.
·         Debat dels candidats a l’Alcaldia de Fonollosa el 14 de maig. Participen CIU i ERC. Els altres dos partits (PP i PSC) després d’haver confirmat la seva participació i d’haver-ne fet difusió, decideixen no participar-hi.
·         Conferència Ramon Alcoberro el 28 d’octubre amb el tema “Decreixement: “L’atzucac del creixement i la necessitat de repensar el nostre món” el dia 30/07/2011orxessestat del benestar"epensar el nostre ma assiston dient-nos que ci amb una bona assistència de públic.


REUNIONS DE LA JUNTA, ASSEMBLEES i ALTRES
Assemblees.
S'ha fet l'assemblea general ordinària el dia 10 de juny de 2011 amb l'assistència de 19 socis (29'23%).

Reunions de la junta directiva.
Cada mes es fa una reunió de la Junta Directiva, i durant el 2011 s’han fet 10 reunions de junta, habitualment es fan el primer divendres o dissabte de cada mes a Can Tagore.


ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ ALS PLENS MUNICIPALS
Tal i com s’ha anat fent des de l’inici de l’Associació, diferents membres de la Junta procuren assistir als Plens de l’Ajuntament per fer un seguiment dels temes que s'hi tracten


REUNIONS AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS
Reunions Ajuntament
Durant el 2011 s'ha fet una reunió amb el consistori el dia 24/03/2011

Temes tractats:
·         Església de Sant Vicenç, reunió conjunta amb el Consell Pastoral, l’ACR i l’AV per demanar a l’Ajuntament que iniciï de nou gestions per obtenir diners per la restauració de l’església, així com per garantir temes de seguretat de l’edifici, juntament amb iniciatives populars que aniran duent a terme les dues entitats.
·         Endesa: problemàtica en la facturació als abonats, arrel d’aquesta petició l’AV fa una carta al Síndic de Greuges.
·         Debat eleccions municipals. S’explica la voluntat de l’AV d’organitzar el debat de les eleccions municipals amb un representant de cada partit, i confirmen la participació de CIU.
·         Camí de Collbaix. S’informa del mal estat del tram de camí asfaltat i es demana que es faci alguna actuació en els trams més deteriorats.
·         Planejament: L’Ajuntament informa del compliment del calendari previst en la redacció del POUM .
·         Noves bústies. L’Ajuntament informa del nou sistema de bústies que s’instal·larà al municipi, que facilitarà la tasca al carter.


Reunió ERC
El 7/5/11, a petició dels membres d’ERC, es fa una reunió en la que el partit explica quines són les seves prioritats pel municipi i que pensen dur a terme si governen a l’Ajuntament. L’AV els expressa la seva preocupació per aspectes com: la situació de deixadesa de l’Església de Sant Vicenç de Fals, l’arranjament i manteniment dels camins rurals, la situació actual del pla estratègic, la neteja dels boscos, etc.


ALTRES
·         L'AV participa com a entitat a la festa de l'Esperança conjuntament amb l'ACR i el Consell Pastoral, en la qual es fa un homenatge al Sr. Francesc Villegas.

·         El mes de juny s’envia un correu als socis informant-los de l’exposició pública del POUM i la necessitat de consultar-lo i presentar al·legacions si cal.

·         Es demana a l’Ajuntament que posi una placa a la Plaça de l’Agermanament amb el seu nom .

·         Col·laborem en l’Homenatge al president Lluís Companys en el 71è aniversari de la seva mort, el dia 15 d’octubre. Activitat organitzada per l’Ajuntament de Fonollosa.

·         Participació en l’organització de la II Marxa de Torxes per la Independència


MOVIMENT DE SOCIS
43 famílies
66 socis.


COSES FETES EL 2012


  •   S’ha fet una reunió per informar de la situació actual del contenciós del Polígon
  •   Visita Fals de França dels dies 12 i 13 de maig
  •    Reunió Ajuntament de Fonollosa el 8/03/12
  •   Gestions enllumenat públic
  •   Pista poliesportiva
  •   Fonollosa per la Independència
  •   Seguiment POUM
  •   Seguiment Església de St. Vicenç