dilluns, 23 de juny de 2008

5 Anys d'activitats a la AVVF


Des de la seva fundació, l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals ha participat activament en diferents tasques i actuacions dirigides al poble i a les persones que en formem part. Assistència als plens municipals, a les comissions municipals on hem estat convidats, hem organitzat xerrades, conferències, debats electorals, hem engegat i consolidat el projecte "Fem poble, participa-hi", hem participat en la revisió d'expedients i projectes que poden afectar positivament o negativament per l'entorn del nostre poble, hem vetllat per la millora en les deficiències i pels drets que tenim com a usuaris de serveis i infraestructures com el servei telefònic, correus, etc. Adjuntem una memòria de les diferentes actuacions efectuades durant els primers 5 anys de vida de l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals. Memòria AVVF 2002 a 2007

Memòria any 2007

Memòria d'activitats de l'any 2007 presentada en l'assamblea feta el 9 de maig 2008

Memòria any 2006

Memòria d'activitats de l'any 2006 presentada en l'assamblea feta el 13 d'abril del 2007

Sessió de participació debat sobre l'urbanisme al poble de Fals

Organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals, el mes de juliol de 2005 es va dur a terme una sessió de participació i debat sobre l'urbanisme al poble de Fals.
Aquesta sessió va ser un èxit. Amb la participació de mig centenar de persones es va debatre el model urbanístic de futur per al nostre poble. Es van poder treure un seguit de conclusions que adjuntem en aquest enllaç.

Estatuts de l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals

L'Associació de Veïns i Veïnes de Fals es va constituir l'any 2002 i es regeix per aquests ESTATUTS

dissabte, 7 de juny de 2008

Presentació Associació de Veïns i Veïnes de Fals

Història
Activitats
Documentació
Informació

Història:
logo.gif
L’Associació de Veïns i Veïnes de Fals (AVVF) va néixer com entitat el dia 18 d’octubre de l’any 2002. Es va inscriure al registre d’entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 28 d’octubre i el 23 de novembre del mateix any ho va fer al registre d’entitats de l’Ajuntament de Fonollosa.

Aquesta associació es va començar a gestar dos anys abans per iniciativa d’un grup de persones que, davant d’una sèrie de fets ocorreguts en els darrers anys que posaven en dubte la representativitat i la transparència en els afers municipals, es van adonar que calia impulsar una nova manera de fer per tal de resoldre les necessitats que un poble del nostre temps reclamava.

La voluntat de la nostra associació és la de treballar per la millora del poble per sobre de qualsevol vinculació política o interès particular amb la participació de tothom i la de promoure el debat, evitant totes aquelles situacions de conflicte externes a la mateixa.
Les finalitats de l’AVVF són:

  1. Assumir la representació dels veïns agrupats a l’Associació, adoptant aquelles resolucions que siguin procedents en ordre a la defensa dels interessos dels mateixos i actuant pel bé de la comunitat, del seu desenvolupament humà i de la convivència entre les persones.
  2. Fomentar, promocionar i col·laborar d’acord a la legislació vigent, en la creació i funcionament d’equipaments comunitaris, en el cas de no existir aquests o bé quan els existents es consideren insuficients.
  3. Adreçar-se als poders polítics i altres institucions, sol·licitant la creació i millora dels serveis públics, col·laborant amb el municipi a la millora de les condicions de vida existents.
  4. Fomentar totes aquelles altres activitats que puguin representar una millora del nivell i la qualitat de vida dels veïns i veïnes sense interferir en les finalitats pròpies de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals (ACR).
  5. Vetllar per la imatge i les condicions d’habitabilitat dels pobles.
  6. Representar i defensar els interessos veïnals davant dels poders i ents públics i privats.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Qualsevol persona que vulgui fer-se’n soci serà benvinguda, només cal adreçar-se per e-mail a avfals@gmail.com

Activitats que organitza:
  • Xerrades
  • Taules rodones
  • Arranjament de fonts
  • Qualsevol altre activitat que pugui ser d’interès pels socis i veïns del nostre poble